Islamic Widget

Sunday, March 13, 2011

Kenali bahasa pijin

Situasi 37 :

Bahasa pijin merupakan nama yang diberikan kepada bahasa yang bertindak sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa yang bertemu dan berhubung antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan tidak semestinya salah satu bahasa asal penutur kedua-dua belah pihak penutur tersebut. Bahasa pijin terbit daripada satu bahasa yang secara drastik dipermudahkan struktur dan kosa katanya. Bahasa ini tidak digunakan oleh komuniti bahasa sebagai bahasa asal, sebaliknya bahasa itu dipelajari kemudian. Oleh sebab sifatnya yang digunakan untuk tujuan perhubungan dan saling memahami sesuatu perbualan maka bahasa pijin mempunyai kosa kata yang terhad. Bahasa pijin yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu sahaja. Di Malaysia, kita akan dapat lihat penggunaan bahasa pijin dalam pertuturan para peniaga yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka menggunakan bahasa pijin untuk berhubung dengan para pelanggan ketika urusan jual beli. Begitu juga, kita boleh mendengar pertuturan para pendatang asing yang bekerja di negara ini yang bukan penutur jati bahasa Melayu. 
              Bahasa pijin di Malaysia sering digelar sebagai bahasa pasar. Pada kebiasaanya, saya akan dapat mendengar penggunaan bahasa pijin ini apabila saya mengunjungi kedai-kedai bangsa Cina atau India di Pekan. Bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa pijin, iaitu campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina dan juga campuran antara bahasa India dan bahasa Melayu.
Contoh penggunaan bahasa pijin adalah seperti berikut : 
 1) Lu mau apa’ ( Melayu dan Cina )
 2) ‘Ini balang manyak mulah’ ( Melayu dan Cina ) 
       3) ‘Kalau lu talak mau ini balang, lu boleh tolak sama gua’.  
            ( Melayu dan Cina ) 
  4) ‘Itula, lu tatak mau ikut gua pindah. Sikalang sutat susah’.
            ( Melayu dan Cina )
 5) ‘Saya Jalan Hussein juga dudo’ ( Melayu dan India ) 
       6)   ‘Saya sendiri miyaga’ ( Melayu dan India )
      
Komen :

Penggunaan bahasa pijin ini kita akan dapat dengar apabila kita bertemu dan berbual-bual dengan bangsa lain, seperti bangsa Cina dan India. Mereka akan cuba bertutur dalam bahasa Melayu supaya kita mudah untuk memahaminya. Bahasa pijin ini berlaku dalam suasana tertentu sahaja seperti di pasar, pusat membeli belah, dan sebagainya yang dikunjungi oleh pelbagai penutur bahasa. Bahasa pijin ini bersifat sementara kerana bahasa ini tiada penutur jatinya. Di Malaysia, bahasa pijin digunakan secara berleluasa kerana rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai bangsa, iaitu bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Bahasa pijin adalah bahasa yang akan mereka pilih apabila berhubungan sesama sendiri agar perkara yang ingin disampaikan itu dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak. 

 Bahasa asas perpaduan.

1 comment: